V rámci organizačního a ekonomického poradenství zajišťujeme:

l. činnost v oblasti personalistiky: na zakázku zpravujeme kompletní personální agendu. Naše služby jsou koplexní a obsahují zejména: - zajištění veškerých pracovně-právních úkonů při uzavírání nebo skončení pracovního poměru vč. poradenství v již uzavřených případech - zpracování veškerých podkladů pro uzavření Dohod o provedení práce a Dohod o pracovní činnosti vč. poradenství - zpracování podkladů pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu - zpracování agendy pro Správu sociální zabezpečení - organizační analýza ,popisy pracovních pozic a popisy konkrétních pracovních činností 2. činnost v oblasti řízení lidských zdrojů řízení lidských zdojů prochází celou řadou změn. Pokud potřebujete změnit strukturu a charakter personální práce a vytvořit z ní řízení lidských zdrojů, pak můžete využít našich služeb pro zajištění těchto činností: - organizační analýz - zpracování organizačního a odpovědnostního řádu vč. dalších vnitřních předpisů společnosti (mzdový systém apod.) - popisy pracovních pozic a popisy konkrétních pracovních činností - zpracování plánů zapracování , profesního rozvoje a plánů nástupnictví zaměstnanců - vytvoření optimálních tréninkových programů - program hodnocení zaměstnanců - návrh motivačních ukazatelů vč. programů zaměstnaneckých výhod - průběžné vyhodnocování aplikovaných programů vč. jejich aktualizace 3. poradenská činnost četné změny v oblasti legislativy mohou komplikovat jinak plynulý chod personálního oddělení. Pokud si njeste jisti zda postupujete správně, pak nabízíme poradenství zejména v těchto oblastech: - poradenství v oblasti pracovně- právní - poradenství v oblasti mzdové (vč. zpracovávání mzdové agendy) - pravidelná aktualizace veškerých firemních dokumentů v souvislosti s legislativními změnami - poradenství a kontrolní činnost v již aplikovaných programech a systémech